Learning Agility

Volgen

Harver helpt bedrijven sollicitanten te beoordelen op de belangrijkste vaardigheden en competenties die belangrijk zijn voor de baan. Harver's Learning Agility-beoordeling evalueert iemands vermogen en bereidheid om actie te ondernemen en te leren in nieuwe situaties. Dit is belangrijk omdat van individuen tegenwoordig wordt verwacht dat ze flexibel kunnen inspelen op de steeds groter wordende behoeften van organisaties. Individuen die 'Agile' leren, zijn in staat om snel en nauwkeurig te bepalen wat de beste manier van handelen is wanneer het "juiste" antwoord niet direct duidelijk is. Tijdens het assessment beantwoord je een aantal stellingen, die elk een van de negen dimensies van leerflexibiliteit meten. Daarnaast vul je een Persoonlijkheidsvragenlijst in waarin bepaalde persoonlijkheidsdimensies gerelateerd aan learning agility worden geëvalueerd. Op basis van uw antwoorden geeft de beoordeling een indicatie van uw waarschijnlijke aanpak om u aan te passen aan veranderende omgevingen, innovatieve oplossingen te ontwikkelen en ter plaatse waardevolle beslissingen te nemen.

Elke module die je doorloopt, helpt bij het meten van belangrijke aspecten die belangrijk zijn voor het werk. Het is belangrijk op te merken dat uw beoordelingsresultaten worden beoordeeld aan de hand van resultaten van de modules samen die in uw sollicitatie zijn ingediend en als slechts één beoordeling dienen om bedrijven te helpen uw potentiële geschiktheid voor de baan beter te begrijpen.

De resultaten van het Learning Agility assessment zijn onderverdeeld in de 9 learning agility dimensies en 4 persoonlijkheidsdimensies. De scores worden weergegeven op een normschaal van 0-100%, waarbij 50% de gemiddelde score is en de meeste mensen tussen de 30-70% scoren. Dat gezegd hebbende, krijgt u een score tussen 0-100%, afhankelijk van uw antwoorden.

Als je vragen hebt over je resultaten of sollicitatieprocedure, kun je contact opnemen met het aanspreekpunt van het bedrijf waar je solliciteert.

 Extra informatie:

Dimensies Learning Agility

De resultaten worden opgesplitst in specifieke dimensies die samen een competentie vormen.

 

Energie kracht

De energie en kracht van snel en flexibel bewegen.

Snelheid: snel handelen op ideeën, zodat ideeën die niet werken worden weggegooid en andere mogelijkheden worden versneld.
Flexibiliteit: Openstaan ​​voor nieuwe ideeën en het voorstellen van nieuwe oplossingen.

 

Focus

Aandachtsgebieden die bijdragen aan actief leren in realtime.

Experimenteren: gedrag (d.w.z. benaderingen, ideeën) uitproberen om te bepalen wat effectief is.

Prestatierisico nemen: zoeken naar nieuwe activiteiten (d.w.z. taken, opdrachten, rollen) die kansen bieden om uitgedaagd te worden.

Interpersoonlijke risico's nemen: verschillen met anderen bespreken op manieren die leiden tot leren en veranderen.

Samenwerken: manieren vinden om met anderen samen te werken die unieke leermogelijkheden opleveren.

Informatie verzamelen: verschillende methoden gebruiken om bij te blijven in je vakgebied.

Feedback zoeken: Anderen om feedback vragen over iemands ideeën en algemene prestaties.

Reflecteren: vertragen om de eigen prestaties te evalueren om effectiever te zijn.

 

Persoonlijkheid

Iemands voorkeur en aanleg voor bepaald gedrag heeft een positieve invloed op Agile Learning. Het hebben van inzicht hierin geeft een vollediger begrip van iemands leerstijl. Lees hier meer informatie over persoonlijkheidsresultaten.

Fantasierijk: de neiging om nieuwsgierig te zijn en open te staan ​​voor het onbekende.

Compromissen sluiten: de neiging om naar consensus te streven en mild en diplomatiek te zijn in relatie tot anderen.

Hardwerkend: de neiging om gedisciplineerd, georganiseerd en weloverwogen te zijn.

Dikke huid: de neiging om stoer, zorgeloos en onbevreesd te zijn.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 104 van 110