Cultural Fit

Volgen

Harver helpt bedrijven sollicitanten te beoordelen op competenties die belangrijk zijn voor de baan. Harver's Cultural Fit-tests richten zich op de mogelijke match tussen uw voorkeurscultuur en de cultuur bij de organisatie waar u solliciteert. Tijdens de test wordt u gevraagd om uw favoriete culturele distributies op zes dimensies te identificeren om te bepalen hoe goed deze overeenkomen met de organisatiecultuur.

Elke beoordeling die u doormaakt, helpt bij het meten van de belangrijkste aspecten die belangrijk zijn voor de functie en de organisatorische fit. Het is belangrijk om in gedachten te houden dat de keuze van de recruiters gebaseerd wordt op een algehele matching score en niet op de score van één enkele module. De gezamenlijke scores van de verschillende modules bepalen de matching score en zullen beoordeeld worden door de organisatie.

De resultaten van de Cultural Fit-tests zijn onderverdeeld in 4 hoofddimensies van organisatiecultuur en worden op een gemakkelijk te begrijpen manier gepresenteerd, zodat ze een indicatie geven van hoe goed de organisatie past bij uw gewenste cultuur. Scores worden berekend door te kijken naar het percentage sterren dat u en de organisatie hebben toegekend op elk van de vier cultuurdimensies.

Als je vragen hebt over je testresultaten of sollicitatieprocedure, kun je contact opnemen met het aanspreekpunt van het bedrijf waar je solliciteert.


Extra informatie: 

Dimensies

Clan

Een zeer aangename plek om te werken, waar mensen veel persoonlijke informatie delen, net als een uitgebreide familie. De leiders of hoofden van de organisatie worden gezien als mentoren en misschien zelfs als ouderfiguren. De organisatie wordt bijeengehouden door loyaliteit of traditie. Betrokkenheid is hoog. De organisatie benadrukt het langetermijnvoordeel van de ontwikkeling van human resources en hecht veel belang aan cohesie en moreel. Succes wordt gedefinieerd in termen van gevoeligheid voor klanten en zorg voor mensen. De organisatie hecht veel waarde aan teamwork, participatie en consensus.

Type leider: facilitator, mentor, teambuilder.

Waardedrijfveren: betrokkenheid, communicatie, ontwikkeling.

Theorie voor effectiviteit: menselijke ontwikkeling en participatie zorgen voor effectiviteit.

Kwaliteitsstrategieën: empowerment, teambuilding, betrokkenheid van medewerkers, Human Resources, ontwikkeling, open communicatie.

Hiërarchie

Een zeer geformaliseerde en gestructureerde werkplek. Procedures bepalen wat mensen doen. De leiders zijn er trots op goede coördinatoren en organisatoren te zijn die op efficiëntie zijn gericht. Het in stand houden van een soepel draaiende organisatie is van het grootste belang. Formele regels en beleid houden de organisatie bij elkaar. De zorg op de lange termijn is stabiliteit en prestaties met de klant, soepele operaties. Succes hangt af van betrouwbare levering, vlotte planning en lage kosten. Het management van medewerkers houdt zich bezig met veilige werkgelegenheid en voorspelbaarheid.

Type leider: coördinator, monitor, organisator.

Waarde Drijfveren: efficiëntie, stiptheid, consistentie en uniformiteit.

Theorie voor effectiviteit: controle en efficiëntie met geschikte processen zorgen voor effectiviteit.

Kwaliteitsstrategieën: foutdetectie, meting, procescontrole, systematische probleemoplossing, kwaliteits-tools

Adhocratie

Een dynamische, ondernemende en creatieve werkplek. Mensen steken hun nek uit en nemen risico's. De leiders worden beschouwd als vernieuwers en risiconemers. De lijm die de organisatie bij elkaar houdt, is inzet voor experimenten en innovatie. De nadruk ligt op voorop lopen. De nadruk van de organisatie op de lange termijn ligt op groei en het verwerven van nieuwe middelen. Succes betekent het verkrijgen van unieke en nieuwe producten of diensten. Een product- of serviceleider zijn is belangrijk. De organisatie stimuleert eigen initiatief en vrijheid.

Type leider: innovator, ondernemer, visionair.

waarde Drijfveren: innovatieve output, transformatie, wendbaarheid.

Theorie voor effectiviteit: innovatie, visie en nieuwe middelen zorgen voor effectiviteit.

Kwaliteitsstrategieën: verrassen, nieuwe normen creëren, anticiperen op behoeften, continue verbetering, creatieve oplossingen vinden.

Markt

Een resultaatgerichte organisatie met als grootste zorg het werk gedaan krijgen. Mensen zijn competitief en doelgericht. De leiders zijn harde coureurs, producenten en concurrenten. Ze zijn hard en veeleisend. De lijm die de organisatie bij elkaar houdt, is de nadruk op winnen. Reputatie en succes zijn veelvoorkomende zorgen. De langetermijnfocus ligt op competitieve acties en het behalen van meetbare doelen en targets. Succes wordt gedefinieerd in termen van marktaandeel en penetratie. Concurrerende prijzen en marktleiderschap zijn belangrijk. De organisatiestijl is een harde drijfveer voor het concurrentievermogen.

Type leider: harde coureur, concurrent, producer

Waarde Drijfveren: marktaandeel, het behalen van doelen, winstgevendheid

Theorie voor effectiviteit: agressieve concurrentie en klantgerichtheid zorgen voor effectiviteit.

Kwaliteitsstrategieën: het meten van de voorkeuren van de klant, het verbeteren van de productiviteit, het creëren van externe partnerschappen, het verbeteren van het concurrentievermogen, het betrekken van klanten en leveranciers.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 96 van 105